Quản lý hợp đồng

Quản lý hợp đồng

Dưới đây chúng tôi giải đáp những thắc mắc thường gặp để giúp bạn quản lý tốt hợp đồng. Nếu bạn không tìm được câu trả lời thỏa đáng, vui long gọi cho chúng tôi qua số xxx

Hỏi đáp về tái tục hợp đồng

1/ Làm thế nào để tái tục hợp đồng?

Chúng tôi tạo mọi điều kiện để bạn tái tục hợp đồng. Chúng tôi sẽ gửi thông báo tái tục 60 trước khi hợp đồng hết hạn. Bạn chỉ cần gọi cho chúng tôi và hợp đồng sẽ được tái tục trong giây lát.

2/ Khoản thưởng dựa trên lịch sử bồi thường của tôi là 10% và tôi không có yêu cầu bồi thường nào trong năm vừa qua. Phí tái tục của tôi có tang không?

Phí tái tục có thể tăng. Có một số yếu tố ảnh hưởng đến việc tính phí. Đầu tiên, phí có thể tăng do thực tế bồi thường do dòng xe, đời xe giống bạn tang. Phí cũng có thể tăng do lạm phát, dẫn đến tăng chi phí sửa chữa, phí tòa án, phí y tế.

3/ Tôi chưa thực hiện yêu cầu bồi thường nào, tại sao phí tái tục của tôi lại tăng?

Trường hợp bồi thường thực tế cao trong năm, công ty bảo hiểm phải tăng phí cho tất cả hợp đồng bất kể bạn có yêu cầu bồi thường hay không. Nhưng nếu bạn có lịch sử lái xe an toàn, phí của bạn vẫn sẽ thấp hơn những người khác nhờ khoản thưởng dựa trên lịch sử bồi thường.

Hỏi đáp về thay đổi chính sách

1/ Tôi cần làm gì trong trường hợp thay đổi các thông tin cá nhân?

Bạn có thể dễ dàng thay đổi thông tin cá nhân trực tuyến bất cứ lúc nào tiện cho bạn nhất. Hầu hết thông tin về hợp đồng của bạn được lưa ở tài khoản trên trang web của chúng tôi. Bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản và cập nhật những thay đổi mới nhất.

Nếu bạn cần trao đổi với chúng tôi, bạn có thể gọi vào đường dây nóng của trung tâm dịch vụ khách hàng qua số xxx từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối hoặc gửi email cho chúng tôi tại xxx@xxx

2/ Tôi có thể thay đổi mức độ bảo hiểm không?

Hãy gọi cho chúng tôi để yêu cầu thay đổi hợp đồng. Thay đổi sẽ có hiệu lực trong vòng 7 ngày.

Nếu bạn cần trao đổi với chúng tôi, bạn có thể gọi vào đường dây nóng của trung tâm dịch vụ khách hàng qua số xxx từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối hoặc gửi email cho chúng tôi tại xxx@xxx

3/ Tôi có thể thay đổi lựa chọn bảo hiểm giữa chừng hay không?

Không. Bạn có thể thay đổi lựa chọn bảo hiểm khi hợp đồng tái tục.

4/ Hợp đồng có bị hủy không nếu tôi không kê khai tất cả thông tin khi mua hợp đồng?

Có. Trường hợp bạn không kê khai đầy đủ và trung thực tất cả thông tin cần thiết mà bạn biết hoặc phải biết, bạn có thể không nhận được quyền lợi từ hợp đồng. Chúng tôi có quyền gửi thông báo bằng văn bản ít nhất 30 ngày trước khi chúng tôi hủy hợp đồng.

5/ Tôi có thể huy hợp đồng không?

Có. Bạn có thể hủy hợp đồng bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho chúng tôi. Hợp đồng sẽ hủy tại thời điểm chúng tôi nhận được thông báo hoặc ngày hủy hợp đồng được đề cập trên thông báo, tùy vào ngày nào đến sau. Phí hoàn lại sẽ được tính dựa vào một bảng tỉ lệ có trong bộ quy tắc điều khoản của hợp đồng, Chúng tôi không thu phí hủy hợp đồng.