Khiếu Nại

VNBaohiem.com là một trang web so sánh sản phẩm bảo hiểm độc lập. VNBaohiemt không phải là một nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm, và không thể đưa ra lời khuyên, yêu cầu trực tiếp. 

Nội dung trên http://www.vnbaohiem.com/ được cung cấp "như là" cho các mục đích thông tin chung. Nó không phải là tư vấn cũng không bất kỳ phần nào của nội dung là một đề nghị mở khả năng hình thành các cơ sở hợp đồng. VNBaohiem phấn đấu để đảm bảo các thông tin trên trang web này là chính xác và cập nhật, tuy nhiên, VNBaohiem không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng bất cứ điều gì được viết ở đây là 100% chính xác, kịp thời, hoặc có liên quan đến các giải pháp của bất kỳ vấn đề khách hàng có thể có. Trong phạm vi pháp luật cho phép, VNBaohiem từ chối bất cứ và tất cả bảo hành, thể hiện hay ngụ ý, bao gồm cả chất lượng buôn bán được hoặc cho một mục đích cụ thể, liên quan đến việc công bố các nội dung này. 

VNBaohiem có thể đưa ra ý kiến, quan điểm như là bên thứ ba. VNBaohiem cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho một số nhà cung cấp, sản phẩm hoặc dịch vụ, mà không phải được cung cấp bởi VNBaohiem. VNBaohiem từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót, không chính xác, thiếu sót, sai lệch hoặc nội dung phỉ báng. Nếu bạn là người truy cập vào, hoặc người sử dụng đã đăng ký của VNBaohiem, bạn không nên dựa vào bất kỳ nội dung này mà không cần tìm kiếm lời khuyên từ một chuyên gia tài chính chuyên nghiệp. 

VNBaohiem đặc biệt loại trừ trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có vấn đề phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua trang web này. VNBaohiem có quyền cập nhật, sửa đổi hoặc thay đổi nội dung của trang web này mà không cần thông báo.